Tổng giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

Chế độ đãi ngộ tốt

NMN đã khẳng định mình không chỉ là một công ty tốt qua lời nói mà còn được thể hiện qua việc cung cấp những chế độ đãi ngộ chất lượng:

  • Chính sách đãi ngộ về lương.
  • Chính sách đãi ngộ thưởng.
  • Chính sách đãi ngộ về cơ sở vật chất.
  • Chính sách phúc lợi cho địa bàn tỉnh cam kết đồng hành phát triển nguồn nhân lực địa phương. Ủng hộ công ăn việc làm lâu dài cho công nhân viên.
  • Các chương trình thúc đẩy cho Con em tại Nhà máy . Phúc lợi cho nhân viên và người thân.